TrasmiGround Pro
TrasmiGround Pro
Scarichi a 4 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 128 kbps.
TrasmiGround Fast
TrasmiGround Fast
Scarichi a 7 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 64 kbps.
TrasmiGround Base
TrasmiGround Base
Scarichi a 4 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 32 kbps.