TrasmiAir Simple Retail
TrasmiAir Simple Retail
Navighi a 10 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 768 kbps.
TrasmiAir Advanced Retail
TrasmiAir Advanced Retail
Navighi a 20 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 2426 kbps.
TrasmiAir Pro Retail
TrasmiAir Pro Retail
Navighi a 30 Mega senza limiti.
Banda minima Garantita di 3.5 Mbps.